ONTAP 9.14.1 commands

security key-manager backup show

(DEPRECATED)-Show salt and wrapped keys as a hex dump

Availability: This command is available to cluster administrators at the admin privilege level.

Description

This command is deprecated and might be removed in a future release. Use security key-manager onboard show-backup instead.

This command displays the backup information for the Onboard Key Manager, which would be used to recover the cluster in case of catastrophic situations. The information displayed is for the cluster as a whole (not individual nodes). This command is not supported for an external key management configuration.

Examples

The following example displays the Onboard Key Manager backup data for the cluster:

cluster-1::> security key-manager backup show
--------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
IgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/
LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAgAAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBf
ml4NBsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJs
b2IAAQAAAAMAAAAYAQAAAAAAADA5/
ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3t
JA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAKAAAAAAAAACI8z/
bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnUAAAAAAAAAAAkAAA
AAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5SmyjLSgoK/
qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBL
ZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAAA1cNLLwAAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
Q5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkAave0kD8tHNRBEfC/
7Vpa8AAAAAAAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/
cQsAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQA
AAAAAAAAgAAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rr
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAA
---------------------------END BACKUP---------------------------
Top of Page